Autisme in het voortgezet onderwijs, Cahiers 13

13,90

Op voorraad

Beschrijving

Artikelnummer: 904411980x

Over autisme is lange tijd heel ingewikkeld gedaan. Dat is ook wel begrijpelijk, omdat de wereld van mensen – kinderen – met autisme er heel anders uit lijkt te zien. Er verschijnt momenteel een ononderbroken stroom van boeken over autisme, over mensen met autisme, van mensen met autisme. Al die boeken gaan in wezen over hetzelfde, maar geen enkel boek is hetzelfde. Het zijn allemaal verhalen, autobiografieën, getuigenissen vanuit een wereld die intrigeert, herkenning oproept en tegelijkertijd bevreemdt.

Wie de boeken leest, moet erkennen dat er een grote oprechtheid, authenticiteit uit spreekt. Het is ‘autisme van binnen uit’.

Vele kenmerken van leerlingen in het voortgezet onderwijs, zullen door de leraar, de zorgcoördinator en de schoolleiding beter geplaatst kunnen worden als men kennis heeft van autisme. In feite wordt de begeleiding en het onderwijs aan de leerlingen bepaald door de leerlingen die een kenmerk hebben uit het brede spectrum van autisme. Het eerste hoofdstuk van dit boek heet ‘Leerlingen met autisme krijgen vaak onterecht op hun kop’. De leraar die begrijpt waarom een leerling bepaald gedrag vertoont, zal ook minder geneigd zijn om het de leerling kwalijk te nemen en zich er dus minder aan storen of er boos op worden.

Dit boek geeft praktische, theoretische en ook ethische informatie als bijdrage in de omgang met leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs.

Het zou een aanzet kunnen zijn voor een verdere verkenning van de boeiende wereld die autisme heet en waarin vele leerlingen moeilijk kunnen overleven zolang hun opvoeders en opleiders onvoldoende weten wat het inhoudt.

Met bijdragen van Colette de Bruin, Hilde de Clercq,
Norbert Groot, Bram Guit, Carlo Leget, Hilde Meganck, Hans Nieuwenstein en Peter van Vugt.

Dit is nummer 13 van de reeks Cahiers Speciale Onderwijszorg.

Let op: afbeelding hiernaast is niet juist (zie homepage voor juiste afbeelding).