De leraar maakt het verschil. Alle leerlingen doen mee, cahiers 18

9,90

Op voorraad

Beschrijving

Artikelnummer: Cahiers 18

De noodzaak van onderwijsverbetering en de voorgestelde maatregelen om de onderwijsbegroting op orde te krijgen staan met elkaar op gespannen voet. Op zich wel begrijpelijk want minder middelen betekent (bijna) vanzelfsprekend minder durf om te investeren… zelfs in kwaliteit van leraren. Leraren die meer les moeten geven, zullen minder tijd over houden om zich te scholen.

Tijdens de jaarlijkse VO-zorgconferentie van de Opleidingen Speciale Onderwijszorg van Windesheim en Fontys Hogescholen richten de opleidingsinstellingen hun aandacht op hoe je als leraar het omgaan met verschillen in de klas kunt verbeteren. Dat is immers de opdracht die voortvloeit uit het beleid rondom Passend onderwijs. In de opleiding tot Master Special Educational Needs (SEN) ligt ook daar de aandacht op.

Een uitdagende opdracht, want zoals leerlingen verschillen, zo zitten er ook verschillen in klassen en – ook goed om te beseffen – ook leraren verschillen.

In dit Cahier speelt ‘de factor leraar’ een grote rol. Bij beter presteren in het voortgezet onderwijs ligt de nadruk (en bij voorkeur niet de druk!) op de leerkracht. In een aantal hoofdstukken worden actuele thema’s behandeld. Dat zijn ‘diversiteit’, ‘een stimulerende leeromgeving dank zij een schoolbrede aanpak’, ‘school video interactie begeleiding’, ‘leren door doen’ en ‘preventief omgaan met gedragsvraagstukken’.