Hun goed recht, EP 5

18,90

Op voorraad

Beschrijving

Artikelnummer: 9789044124613

‘Hun goed recht’ beschrijft op welke wijze het onderwijs aan leerlingen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ‘passend’ gemaakt kan worden. Ieder kind, ongeacht de ernst en aard van de beperkingen heeft ‘recht op onderwijs’! Toen dat recht in Nederland in 2003 na het wegvallen van de ‘ondergrens’ uit de indicatiecriteria feitelijk ontstond, stond het onderwijs voor de enorme opdracht om ‘passend onderwijs’ voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen te ontwikkelen (z.e.v.m.b.).
De Emiliusschool in Son en Breugel is die uitdagende opdracht vanaf 2003 aangegaan. Voor de leerlingen met z.e.v.m.b. is binnen de school nu een compleet curriculum beschikbaar. Niet gebaseerd op, maar aanvullend aan de kerndoelen die binnen het speciaal onderwijs al gehanteerd worden. Ook werd een nieuw sjabloon Onderwijs – Zorgplan ontwikkeld: nóg nadrukkelijker en gedetailleerder dan voor de leerlingen met meervoudige beperkingen al het geval is, staan hierin de kindkenmerken, structurele begeleidingskenmerken, ondersteuningsbehoeften (pervasive support) en handelingsplanning centraal. Er zijn nu twee onderwijsvaklokalen voor multisensorische activering van ieder ongeveer 100m2, inclusief een blacklightruimte van zo’n 15 m2.
Het motorisch therapielokaal werd omgetoverd tot een ‘bewegingservaringsruimte’. Daarmee zijn de mogelijkheden gerealiseerd om aan alle ontwikkelde leerlijnen binnen een ontwikkelingsgerichte schoolomgeving te kunnen werken. Dit is een boek over de diepe overtuiging dat naar school gaan een recht is en dat passend onderwijs beschikbaar moet komen voor ieder kind in Nederland, ongeacht de ernst en aard van de beperkingen.

Professor dr. Carla Vlaskamp over ‘Hun goed recht’: “De Emiliusschool heeft een dergelijke omvangrijke en ingewikkelde onderneming aangedurfd. John van Dijen en Cor van Hoof hebben de ervaring die de Emiliusschool heeft opgedaan met de praktijk van een samenhangend onderwijs-, zorg- en behandelaanbod aan leerlingen met z.e.v.m.b. nu op papier gezet. Dat is belangrijk, want nu wordt duidelijk en navolgbaar wat wordt gedaan door wie en waarom en hoe.”

Dit is deel 5 uit de reeks Ervaringsdeskundigen & Professionals.