Succes! met ouders. Werken met ouderroutines in onderwijs en opvang. FF62

29,90

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer:

Het boek, dat geschreven is door adviseurs van Fontys Fydes en Cedin wil een bron van inspiratie zijn met succesverhalen, praktische voorbeelden en achtergrondinformatie over doelgericht werken aan ouderbetrokkenheid met ouderroutines. Het boek is geschreven voor professionals in onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Voor alle ouders, maar speciaal voor die ouders die verbonden zijn aan een medezeggenschapsraad of oudercommissie.

Ouderroutines slaan een belangrijke brug tussen het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen thuis, op school en in de opvang.
In Succes! met ouders vindt u voorbeelden van scholen of opvangorganisaties, die ouderbetrokkenheid als speerpunt hebben.

De basis van ouderbetrokkenheid is de binding tussen ouder, kind en de professional in school of opvang en de binding tussen ouders onderling. Alle voorbeelden van ouderroutines in dit boek hebben binding als basis.
Wat verder zichtbaar wordt, is dat activiteiten succes hebben, als ze voor ouders herkenbaar, terugkerend en betekenisvol zijn.

De beschreven ouderroutines inspireren om zelf doelgerichte activiteiten op te zetten, het eigen handelen tegen het licht te houden en de visie op ouderbetrokkenheid en partnerschap aan te scherpen.

U ontvangt een boekenlegger bij uw bestelling.

Meer informatie:
Linda Dankers: l.dankers@fontys.nl
Emilie Groot: e.groot@fontys.nl