Wat werkt: Bovenschools Leiderschap FF31

46,00

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer:

Schoolbesturen in Nederland worden steeds vaker aangesproken op hun verantwoordelijkheden en op de uitvoering van hun beleid. Dit wordt meestal in verband gebracht met de kosten van bestuur en management en met de vraag ‘of het niet wat minder kan’. Hiermee wordt de meerwaarde van bovenschools management in twijfel getrokken. De centrale vraag in het boek Wat werkt: Bovenschools Leiderschap houdt hiermee verband: “Wat kunnen bestuurders en managers doen om hun onderwijs goed te laten functioneren?”Robert Marzano en Timothy Waters beschrijven op basis van hun meta-analyse de relaties tussen bovenschools leiderschap en leerlingprestaties. Zij concluderen dat er een duidelijk verband bestaat: een bovenschoolse leiding die op een juiste manier (gericht op leeropbrengsten en deskundigheid van de leraar) leiding geeft aan de organisatie, heeft een positieve invloed op de schoolprestaties van leerlingen. Leerlingen zijn beter af met goed bovenschools leiderschap waarin bestuurders naast voorwaardelijk leiderschap ook onderwijskundig leiderschap vormgeven.
Wat werkt: Bovenschools Leiderschap biedt op een heldere manier een uiteenzetting van de relaties tussen bovenschools leiderschap en leerlingprestaties. Het vertaalt deze relaties naar de onderwijspraktijk door concrete tips en adviezen over hoe elke bestuurder tot goed leiderschap gericht op hoge leerwinsten kan komen. Goed bovenschools leiderschap werkt!

Meer informatie:
Jos Hamers, jos.hamers@fontys.nl en Astrid Lindenburg, a.lindenburg@fontys.nl