Wat werkt op school: research in actie, FF1

58,00

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer:

Meta-analyses van 35 jaar onderwijsresearch direct toepasbaar in beleid en praktijk

Veel van de verschillen in de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen hebben te maken met de leerlingen zelf: hun leven thuis, hun al opgedane kennis, hun motivatie. Het goede nieuws is dat er heel wat is dat scholen en leraren kunnen doen om de ontwikkeling en de prestaties van hun leerlingen te verbeteren; als ze de richting volgen die in dit boek wordt aangegeven.

Vanuit de resultaten van 35 jaar onderwijsresearch beschrijft auteur Robert J. Marzano de factoren die de leerresultaten van leerlingen positief beïnvloeden. Door gebruik te maken van de manieren om de school in kaart te brengen en van de actiestappen die in het boek zijn opgenomen kan men aan de slag: de sterke en zwakke kanten van een school identificeren, prioriteit geven aan bepaalde onderwijsverbeteringen en een helder verbeteringplan maken en uitvoeren. In elk hoofdstuk wordt een research-based antwoord gegeven op vragen als:

Welke didactische methodieken werken echt?
Waarom is het verzamelen van gegevens zo’n belangrijke component van schoolontwikkeling?
Hoe belangrijk zijn collegialiteit en professionaliteit?
Welke vormen van betrokkenheid van ouders maken echt verschil?
Ontdek hoe iedere school op een hoger resultaatniveau kan functioneren.

Wat werkt op school is een gezamenlijk project van Bazalt, HCO, Fontys Fydes en OnderwijsAdvies.

 

Meer uitgaven over dit onderwerp::
InfoKaart Research in actie
Wat werkt in de klas – Voor ieder in het onderwijs die echt wil weten welke
didactische aanpak de ontwikkeling en leerprestaties van leerlingen aantoonbaar verbetert.
InfoKaarten Wat werkt in de klas – Voor 4 van de 9 didactische aanpakken die beschreven zijn in Wat werkt in de klas zijn InfoKaarten ontwikkeld: Doelenstellen en feedback geven, Huiswerk en oefening , Inspanning bevestigen en erkenning geven en Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken.
Wat werkt: Leren met verstand
Wat werkt: Voorkomen en oplossen van machtsstrijd in de groep
Intrss Vrbrdnd Lzn

Meer informatie:
Jos Hamers, jos.hamers@fontys.nl en Astrid Lindenburg, a.lindenburg@fontys.nl