Adaptief onderwijzen in het S(B)O, OSO 15

9,90

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 9044115545

Adaptief onderwijs is het doelbewust afstemmen van de onderwijsleersituatie op verschillen tussen leerlingen in dezelfde leergroep. Uitgangspunt vormen de specifieke pedagogisch-didactische behoeften van de leerling.

In deze uitgave wordt vanuit drie invalshoeken gekeken naar de vraag hoe adaptief onderwijs vorm krijgt binnen Speciale scholen voor BasisOnderwijs (SBO) en welke effecten adaptief onderwijs heeft op de sociale en cognitieve ontwikkeling van deze leerlingen.

Het GION (RU-Groningen) presenteert de uitkomsten van haar onderzoek naar de mate van adaptiviteit van SBO-scholen. Uit dit onderzoek zijn twee varianten van adaptief onderwijs naar voren gekomen: de eerste legt de nadruk op pedagogische aspecten (veiligheid als motto), de tweede legt daarbij ook een verband met de didactische consequenties (uitdaging als motto).

Harry Meulenkamp bespreekt de mogelijkheden om in de opleiding tot leraar primair onderwijs de leerkracht van de toekomst voor te bereiden op een adaptieve manier van onderwijzen.

Tenslotte laten vijf scholen zien hoe zij adaptief onderwijs proberen vorm te geven. Deze portretten van de scholen tonen aan dat de ambitie en het zelfvertrouwen om aan adaptief onderwijs te werken volop aanwezig zijn. Een hoopvol teken en voldoende bewijs dat ‘adaptief onderwijs’ de vaagheid van een begrip begint te verliezen.

Auteurs:

Niko Adema, Rikie van Blijswijk, Simone Doolaard, Roelande Hofman, Willem Kock, Marjolein Kooiman, Harry Meulenkamp en Erno Mijland

Dit is nummer 15 uit de Fontys-OSO-Reeks.