Conflictadvisering, OSO 7

8,10

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 9044114174

De grondidee van de Solution Focussed Therapy (SFT) past naadloos binnen de traditie van speciale onderwijszorg. Het aangeboren en versterken van krachtbronnen binnen personen (kinderen, jeugdigen, volwassenen) werkt versterkend en motiverend in het zelf ter hand nemen van problemen en het realiseren van de daarbij passende oplossingen.

In 2001 publiceerde Cauffman het boek ‘Oplossingsgericht management, simpel werkt het best’. Daarin heeft hij de opvattingen en werkwijzen van SFT toegepast op het management van (school)organisaties. In de afgelopen drie jaar hebben Buitinga en Struik veelvuldig met elkaar gediscussieerd of en hoe SFT toegepast zou kunnen worden op conflictadvisering.

Bij conflictadvisering heb je te maken met de heersende arbeidsverhoudingen. En dat vraagt een specifieke inbedding en hantering van SFT. De auteurs formuleren het aldus: ‘Tijdens de uitvoering van de opdrachten hebben de adviseurs de taak de context zo te creëren dat betrokkenen geholpen worden (opnieuw) hun eigen verantwoordelijkheid te gaan dragen.’ Dit stemt overeen met de basisfilosofie van de Solution Focused Therapy. Door de auteurs wordt duidelijk gemaakt dat het model niet in alle fasen van het adviesproces toepasbaar is. De bestaande arbeidsverhoudingen vragen immers om een heldere probleembeschrijving, om het mogelijk te maken dat in het geval van een conflict of conflictsituatie geconstateerd kan worden dat een dergelijke situatie na hulp wel of niet verbeterd is. De oplossing hebben de auteurs gevonden door het conflictadviseringstraject uiteen te leggen in 2 fasen:

 

  1. de pre-hulpfase (onderzoeksfase)
  2. de hulpverleningsfase (oplossingsgericht)

De auteurs werken een casus uit, waarin zij hun werkwijze expliciteren en verantwoorden. Het ligt in de bedoeling van de auteurs nader (actie)onderzoek te verrichten om het effect van deze methodiek binnen conflictadvisering te ‘toetsen’.
Dit is nummer 7 uit de Fontys-OSO-Reeks.