De ambulant begeleider als ondernemer, OSO 2

10,00

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 9044112139

Ambulante begeleiding is een directe vorm van ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs met als doel het terugplaatsen van leerlingen naar de reguliere school succesvol te laten verlopen. Met preventieve ambulante begeleiding moet worden voorkomen dat verwijzing naar het speciaal onderwijs ooit plaats hoeft te vinden.

Op 1 augustus 2002 zou de leerlinggebonden financiering, ook wel ‘het rugzakje’ genaamd van start gaan. Ouders krijgen hierbij de mogelijkheid om hun kind naar de reguliere school te laten gaan. De speciale hulp die dan nodig is, kan worden betaald met het geld dat het kind in zijn rugzakje krijgt. Echter, door de turbulente politieke wind die de afgelopen maanden door Nederland heeft gewaaid, is deze lgf-bekostiging controversieel verklaard. Eerst zal het nieuwe kabinet zich wederom over ‘het rugzakje’ buigen om aldus te proberen er een breder draagvlak voor te creëren.

Deze uitgave werd in 2001 gepubliceerd en is geënt op de invoering van het rugzakje per 1 augustus 2002. De inhoud van de publicatie blijft echter zeer actueel door de ontwikkelingen in het reguliere en speciale onderwijs.

Dit is nummer 2 uit de Fontys-OSO-Reeks.