Index voor inclusie, OSO 25

32,50

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 978-90-441-2152-0

De Index voor Inclusie is herzien vanwege actualisering!

De Index voor Inclusie is een praktisch hulpmiddel om het proces naar inclusief onderwijs op elke school te ondersteunen. De Index biedt scholen een effectief proces van (zelf)evaluatie en ontwikkeling, dat gebaseerd is op de inzichten van personeel, bestuur, leerlingen en ouders/verzorgers. Ook de plaatselijke gemeenschap speelt daarbij een rol.

Met de Index kan onderzocht worden hoe barrières op de weg van leren en participeren teruggedrongen kunnen worden voor élke leerling. De cultuur, het beleid en de praktijk van de school worden geanalyseerd aan de hand van vele herkenbare indicatoren.

De Index wordt inmiddels in 40 landen gebruikt en blijkt een verantwoorde methode te bieden in de ontwikkeling naar en van een inclusieve schoolomgeving.

De totstandkoming van de Index voor Inclusie in Vlaanderen en Nederland is gerealiseerd met de steun van het Comenius Programma van de Europese Commissie.

Dit is deel 25 van de Fontys OSO-reeks.