Oplossingsgericht werken met jongeren en hun gezin, OSO 24

21,90

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 9044120943

Over dit boek zegt Michael Durrant zelf het volgende:
“De als voorbeeld opgevoerde ideeën kunnen niet zonder meer in uw residentiële programma toegepast worden. Net zoals bij elke therapeutische interventie is de vraag essentieel of datgene wat u in een bepaalde situatie doet, past binnen de context van uw programma.
De ideeën in dit boek zijn niet bedoeld als een alomvattend ‘model’ dat simpelweg in een willekeurige residentiële instelling in praktijk gebracht kan worden. Het zou mooi zijn wanneer we over een handleiding beschikten die ons vertelde hoe we residentiële behandeling moeten uitvoeren. Helaas ligt het niet zo simpel. Als we een handleiding hadden, zouden we zien dat er veel situaties zijn waarop die niet van toepassing is, of waarop die geen antwoord weet. Dit boek wil praktisch zijn, maar het is geen handleiding. Ik hoop dat het een boek vol ideeën is, en dat het u inspireert om er weer eens bij stil te staan hoe u in uw instelling te werk gaat.’

Michael Durrant is psycholoog. Hij is directeur van het Brief Therapy Institute of Sydney en, met Svea van der Hoorn, mede-oprichter van het Brief Solutions Pty Ltd in Sydney, Australië. Hij heeft op grote schaal trainingen verzorgd in Korte Therapie, in Australië, Nieuw-Zeeland, Noord-Amerika, Europa en Zuidoost Azië. Zijn aandachtsveld is het toepassen van ideeën uit de Oplossingsgerichte Korte Therapie op diverse gebieden, zoals residentiële behandeling en onderwijsgerelateerde situaties.
Samen met Cheryl White heeft hij Ideas for Therapy with Sexual Abuse uitgegeven. Hij is de auteur van Creative Strategies for School Problems.

Eerder verscheen van Michael Durrant in het Nederlands:
Creatieve Oplossingen bij gedragsproblemen op school.
Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2001

Dit is nummer 24 uit de Fontys-OSO-reeks.