Prikkels in de groep, OSO 30

21,00

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer:

Leerkrachten, begeleiders en ouders zijn zich er niet altijd bewust van dat de oorzaak van opvallend of storend gedrag bij kinderen kan liggen in de wijze waarop het kind de prikkels uit zijn leer-/leefomgeving weet te verwerken. Ieder mens ontvangt de hele dag door informatie vanuit zijn of haar zintuigen. Met name kinderen in het speciaal onderwijs of in de jeugdhulpverlening hebben moeite om deze zintuiglijke informatie te verwerken. Dan is sprake van bijzonderheden in de sensorische informatieverwerking (SI). Hoe beter de mensen in de directe omgeving van zo’n kind weten dat kinderen voor de ene prikkel overgevoelig en voor een andere prikkel ondergevoelig kunnen zijn, hoe beter zij in hun begeleiding kunnen afstemmen op het opvallende gedrag.

Dit geldt nog in sterkere mate voor kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met autisme of AD(H)D. Zij kunnen vaak moeilijk verwoorden waar ze behoefte aan hebben of van welke prikkels ze last hebben. Adequaat reageren op en vervolgens goed omgaan met kinderen die er niet in slagen de vele prikkels die op een dag op hen afkomen te verwerken, betekent een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze kinderen.

 

Het boek ‘Prikkels in de groep!’ is samengesteld door deskundigen in de onderwijs- en begeleidingspraktijk van alledag: een SI-therapeut/fysiotherapeut, een autismespecialist/leerkracht en een orthopedagoog/GZ-psycholoog. Zij bieden met dit boek concrete en praktische handreikingen om voor ieder kind binnen de groep een sensorisch waardevolle omgeving te scheppen. Door meer inzicht in en begrip van gedrag is daar veel verbetering tot stand te brengen. Meer informatie vindt u op www.prikkelsindegroep.nl.