Rapportage deelpr. 4: Inclusief Bekwaam, LEOZ 4

13,60

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer:

 

Inclusief onderwijs wordt gekenmerkt door samenwerking en participatie: met en door leerlingen, ouders, collega’s en andere betrokkenen in en om de school. Hierin vervullen de leraren/docenten die voor de groep staan een sleutelrol: zij fungeren als vertrouwenspersoon voor hun leerlingen, zij geven diversiteitsleren vorm. Voor leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften kunnen ze een beroep doen op een gespecialiseerde begeleider en iemand die zorg draagt voor een goede afstemming van activiteiten en voorzieningen.

Inclusief Bekwaam beschrijft de generieke kwaliteiten die in inclusief onderwijs van de leraar, de gespecialiseerde begeleider en de (zorg)-coördinator worden gevraagd. Voor de uitwerking van Inclusief Bekwaam is op basis van literatuurstudie, raadpleging van mensen uit de praktijk en consultatie van deskundigen het basisprofi el van SBL aangevuld.

Op basis van Inclusief Bekwaam is een quick scan ontwikkeld, bedoeld als hulpmiddel bij het in kaart brengen van gewenste en aanwezige kwaliteiten, voor individuele leraren én voor het team als geheel.

U vindt de quick scan op www.leoz.nl/inclusieprofiel

Dit is nummer 4 uit de reeks LEOZ-rapportages.