Rapportage deelpr. 7: Opleiden voor Passend Onderwijs, LEOZ 7

9,80

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer:

 

Het WOSO/LEOZ project heeft tot doel expertise op te bouwen m.b.t. het zorgaspect in het onderwijs, vertaald naar Passend Onderwijs in Nederland.

Een belangrijke vraag die in deelproject 7 beantwoord moet worden, luidt: ‘Hoe gaan we er voor zorgen dat de expertise m.b.t. zorg/passend onderwijs daar terecht komt waar die terecht moet komen?’

Dit advies gaat over hoe de leraar in opleiding daarvoor uitgerust kan worden. Voor de zittende leerkrachten staan andere mogelijkheden open (zie bijv. www.LEOZ.nl).

We hebben dit advies nooit tot stand kunnen brengen zonder de welwillende en inspirerende inzet van onze medeprojectleden, collega’s en adviseurs uit het onderwijsveld.

Tenslotte hopen we dat dit advies zijn weg zal vinden in ‘lerarenopleidingsland’.

Niet met de bedoeling een allesomvattende en kant en klare oplossing te bieden, maar vooral een startpunt te zijn voor de ontwikkeling van curricula die leraren straks in staat stellen adequaat in

te spelen op het passend onderwijs dat leerlingen in BaO, VO en MBO nodig kunnen hebben.

Dit is nummer 7 uit de reeks LEOZ-rapportages.