Rapportage deelpr. 9: De leerlingwerkplaats handelingsgericht werken om competent te blijven, LEOZ 9

13,40

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer:

De vraagstelling:

‘Is een leerwerkplaats diagnostiek en begeleiding voor OSO – opleiders een krachtige vorm van professionalisering om de pedagogische en didactische rol binnen de HBO-masteropleiding adequaat vorm te kunnen geven?’ is door elke OSO instelling op eigen wijze uitgewerkt.
Het verslag geeft een algemene beschrijving van de context en positionering van de leerwerkplaats en het handelingsgericht werken als belangrijkste uitgangspunt. Er wordt verslag gedaan van de evaluatie van de drie deelprojecten en het gehele project. Bij professionalisering middels een leerwerkplaats diagnostiek en begeleiding hebben we vier spanningsvelden onderscheiden:

• Handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek
• Praktijknabij en praktijkveraf
• Programma- en vraaggericht
• Opleiden en zakelijke dienstverlening.

Het leren van en in de praktijk door OSO-opleiders heeft een belangrijke functie en hierbij is het noodzakelijk om aan te sluiten bij de problematiek van alledag in het onderwijs. Met name de ontwikkelingen van passend onderwijs en inclusie vragen om een herbezinning van de veranderende rol van de OSO-opleider. Zonder praktijkleren is het voor opleiders praktisch onmogelijk om bij te dragen aan de onderwijsvraagstukken uit het veld en om bij te blijven in de nieuwe ontwikkelingen.