Basisprincipes praktijkonderzoek, OU 03

14,10

Uitverkocht

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 9044119818

‘Onderzoeken’ hoort van oudsher bij universiteiten en gespecialiseerde onderzoeksinstituten. Sinds de invoering van het bachelor/masterstelsel is dat echter veranderd. Ook hogescholen dienen voortaan onderzoek te verrichten en hun studenten onderzoeksvaardigheden bij te brengen. Hoe het onderzoeken op de hogeschool er zal uitzien, is nog onzeker. Het zal om een ander soort onderzoek gaan dan op de universiteiten gebruikelijk is; er worden termen genoemd als toegepast onderzoek, actieonderzoek en praktijkonderzoek.

Dit boek wil een visie aanreiken voor het onderzoek op de hogescholen; ‘praktijkonderzoek’ zoals het hier genoemd wordt. Want hoewel er al talrijke studieboeken over onderzoek bestaan, zijn de meeste daarvan in het bijzonder bestemd voor het universitair onderwijs en vallen hogescholen uit de boot. Dit boek wil in die lacune voorzien. Het boek is primair bestemd voor studenten en hun begeleiders, ofwel een studieboek.

De auteur heeft jarenlang onderzoek verricht in het regulier en speciaal basisonderwijs. Ook heeft hij onderwijs verzorgd bij opleidingen Orthopedagogiek en Speciale Onderwijszorg. Het werkveld ‘onderwijs’ vormt dan ook de belangrijkste insteek van dit boek. Maar ook lezers uit andere werkvelden, zoals de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en uiteenlopende welzijnssectoren vinden er profijt in.

Frits Harinck studeerde psychologie te Leiden en promoveerde op een onderzoek naar processen in speltherapie. Hij werkte jarenlang aan de universiteit, waar hij onderzoek verrichtte op het gebied van onderwijs- en opvoedingsproblemen. Momenteel werkt hij op de Hogeschool Windesheim, waar hij betrokken is bij het opzetten van een masteropleiding en het ontwikkelen van modules praktijkonderzoek.

Dit is nummer 3 uit de reeks Overige Uitgaven.