Denken Voelen Doen – verhalenboek over jonge kinderen, OSO SEO-DVD – OU 07

16,00

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 9044115480

Weinig of geen grip hebben op een kind betekent meestal dat je een kind onvoldoende begrijpt. Om meer grip te krijgen op kinderen in sociaal-emotionele kwesties is het belangrijk voor jezelf helder te krijgen wat sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen inhoudt. Wat bezielt een kind dat opstandig is? Wat gaat er in dat kind om? In zijn denken, voelen en doen. Wat bezielt een kind om zich steeds zo angstig te gedragen bij nieuwe activiteiten? Wat denkt het? Wat voelt het? Wat is het verband tussen hoe het kind voelt, hoe het zich gedraagt en hoe het kind denkt?

Het project Denken Voelen Doen is een nieuwe benaderingswijze in het omgaan met kinderen en jongeren bij sociaal-emotionele kwesties op school. Het richt zich op de professionalisering van leerkrachten, remedial teachers, intern en ambulant begeleiders die direct of indirect werkzaam zijn met kinderen in het (speciaal) basisonderwijs.

In deze vier boeken worden twee methodieken gepresenteerd: de uitsprakenmethodiek en de competentiemethodiek. Hiermee kun je leren wat het verband is tussen het denken, het voelen en het doen van kinderen in probleemsituaties en wat dat betekent voor het effectief omgaan ermee. De beschrijving is voorzien van praktische voorbeelden en een handleiding voor het werken met een sociaal-emotioneel handelingsplan. Bij beide methodieken staat het verhaal dat de leerkracht verteld over het kind centraal. Daarmee sluit de benadering aan bij de beginselen van de narratieve psychologie, de psychologie van het verhaal.

De boeken verschaffen verder veel informatie over sociaal-emotionele ontwikkeling, plus de achterliggende theorie van Denken Voelen Doen. Met de cd-rom kunnen de uitspraken en competenties digitaal worden verwerkt.

Over de auteur

Drs. Ton Deley is orthopedagoog, gezondheidszorgpsycholoog en SKM-consultant. Hij is gespecialiseerd in sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsproblemen en is werkzaam bij het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg van Fontys Hogescholen te Tilburg. Hij is werkzaam projectleider van Denken Voelen Doen.

Denken Voelen Doen bestaat uit vier boeken:
– Basisboek € 27,00
– Verhalenboek over kinderen € 12,00
– Verhalenboek over jonge kinderen € 16,00
– Materialenboek € 14,80

Dit is nummer SEO-DVD uit de reeks fontys OSO.