Grensoverschrijdende Integrale Leerlingenzorg (1), OU 10

10,00

Uitverkocht

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 9044115596

Dit boek is de eerste publicatie van een reeks die zal verschijnen als opbrengst van het project ‘Grensoverschrijdende Integrale Leerlingenzorg’. Dit driejarig project wordt uitgevoerd in het kader van INTERREG III A: grensregio Vlaanderen-Nederland, deelgebied Benelux-Middengebied. De Provincie Antwerpen en Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg zijn de partners aan weerszijde van de grens. Een achttal Vlaamse en Nederlandse scholen werken binnen dit project gezamenlijk aan de ontwikkeling en optimalisering van Integrale Leerlingenzorg op scholen voor Secundair Onderwijs (Vlaanderen) en Voortgezet Onderwijs (Nederland).

Het ontwikkelen van Leerlingenzorg wordt in dit boek opgevat als een integraal proces dat iedere school op zijn eigen manier doorloopt, passend bij de eigen visie op onderwijs en zorg en aansluitend bij de eigen ‘cultuur’. De ‘zorg’ is gericht op ontwikkeling van leerlingen én docenten.

In de kaderstellende hoofdstukken van dit boek wordt Integraal Leerlingenzorg nader gepositioneerd binnen de verschillende zorgstructuren die we op scholen voor voortgezet/secundair onderwijs tegenkomen. De relatie met zorgcoördinatie wordt gelegd en centrale thema’s als ‘leidinggeven aan veranderen’ en ‘sturen op kwaliteit’ worden in relatie tot integrale leerlingenzorg belicht. De ontwikkeldoelen die iedere school zich gesteld heeft, worden door middel van actieonderzoek (action research) cyclisch gevolgd. Een eerste positiebepaling van ontwikkelingsgericht (waaronder actieonderzoek) en ander onderzoek in relatie tot ontwikkeling van leerlingenzorg wordt gegeven.

In de praktijkhoofdstukken presenteren Nederlandse en Vlaamse scholen hoe ze tot nu toe planmatig gewerkt hebben aan de professionalisering van hun zorgstructuur en zorgbeleid. Concrete thema’s en methodieken die voor de implementatie van intergrale leerlingenzorg van belang zijn, krijgen ruime aandacht. Zo wordt aandacht besteed aan de integrale invoering van handelingsplannen, klassenmanagement, professionalisering door (peer) coaching, het actief inschakelen van leerlingen bij het verbeteren van het ‘klimaat’ en de klassenorganisatie, intergraal dyslexiebeleid en compenserende software, arbeidsintegratie, competentieontwikkeling en kwaliteitszorg (zelfevaluatie).

Dit boek is een eerste presentatie van werkzaamheden die gedurende anderhalf jaar met vallen en opstaan zijn verricht het laat de ‘acties’ zien, maar vooral ook de ‘reacties’ die loskwamen toen het er écht op aankwam. Steeds weer blijkt dat alles valt of staat met de mensen die het iedere dag weer moeten dóén.

Meer informatie: klik hier.

Klik hier voor informatie over het tweede boek van dit project.

Klik hier voor informatie over het dvd/cd-rom-pakket bij het tweede boek van dit project.

Dit is nummer 10 uit de reeks Overige Uitgaven.