Integraal ondersteunen van een vernieuwend VMBO, OU 13

5,00

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 9044113762

Dit boek is het eerste product van het Fontys VMBO-Centrum. Het gaat over uiteenlopende, voor de VMBO-praktijk relevante aspecten, zoals leerlingenzorg, professionele ontwikkeling van docente, schoolontwikkeling, beroepsdidactiek, ict, opleiding van leraren enzovoort.

De auteurs laten zien op welke gebieden zij bezig zijn vernieuwingen concreet te maken. Daarbij laten zij zich vooral ook leiden door het beginsel van de integraliteit. Dat wil zeggen: vernieuwingen kunnen alleen dan plaatsvinden indien niet alleen de leerling, de student, maar ook de docent, het management en de (opleidings)school als organisatie aan deze verandering participeren.

Het Fontys VMBO-Centrum wil actief betrokken zijn bij de vernieuwing van het VMBO en hanteert daarbij de ‘formule van de vier O’s’: Ondersteuning, Opleiding, Ontwikkeling, Onderzoek. Omdat een van de bedoelingen van het boek is de lerarenopleidingen intensiever bij de ontwikkeling van het VMBO te betrekken, is het zeker ook geschikt voor toekomstige leraren, onder wie zij-instromers.

Dit is nummer 13 uit de reeks Overige Uitgaven.