Op weg naar competentiegericht opleiden, OU 20

37,50

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 9044117106

Het omvormen van een op kennisoverdracht georiënteerde lerarenopleiding naar een competentiegerichte lerarenopleiding is een complexe vernieuwingsoperatie. Op vele niveaus moeten er vernieuwingen worden gerealiseerd: er moet een nieuw curriculum worden geïntroduceerd en docenten moeten thuis raken in de uitgangspunten en de uitwerking van een dergelijk curriculum.
Ook studenten moeten wennen aan het feit dat deelnemen aan een competentiegerichte opleiding vraagt om andere activiteiten en attitudes. Kenmerkend bij dit laatste is het ‘leren op de werkplek’. De scholen worden daarmee nauw betrokken bij de opleiding van aanstaande leraren. Kennis, vaardigheden en houdingen worden – zo blijkt immers uit de jongste leerpsychologische inzichten – door de lerende actief geconstrueerd.
Het nut van het nastreven van gedetailleerde eindtermen komt daarmee op losse schroeven staan. Het uitgangspunt komt steeds meer liggen bij de competenties waarover de studenten al beschikken. Op basis daarvan kunnen variabele leerwegen worden vastgesteld. De persoonlijke bekwaamheid van de ‘nieuwe leraar’ krijgt daarmee maximale ruimte.

In deze studie, een promotie-onderzoek, wordt de ontwikkeling die de Fontys Lerarenopleiding Tilburg in de afgelopen jaren doormaakte beschreven. Het is een proces dat past in de ontwikkeling van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Onderwijs en ontwikkeling in de 21e eeuw maken daar onlosmakelijk onderdeel van uit.

Over de auteur

Peter Teune is gedurende vele jaren van zijn carrière nauw betrokken bij het opleiden van leraren. Zelf begonnen als leraar is hij via managementactiviteiten nu werkzaam als consultant bij Fontys Hogescholen.

Dit is nummer 20 uit de reeks Overige Uitgaven.