Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals OU-12

33,00

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: OU Praktijkgericht Onderzoek Schuman

Dit boek is tot stand gekomen als antwoord op de behoefte om nieuwe docenten tot meer bekwaamheden te brengen dan een startkwalificatie in hun vak. Studenten in het HBO worden nu ook startbekwaam in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Het accent ligt in dit boek dus op praktijkgericht onderzoek, dat wil zeggen op onderzoek dat ontstaat vanuit de beroepspraktijk met het doel om deze beter te begrijpen en op basis hiervan te komen tot onderbouwde verbetering of vernieuwing. Zo wil dit boek er toe bijdragen om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen.
Het boek richt zich tot hogeschoolstudenten, begeleiders van deze studenten ne professionals in het werkveld. Het biedt hen een referentiekader voor het maken van een gedegen onderzoeksontwerp, gebaseerd op beargumenteerde keuzes voor een bepaalde onderzoekstrategie en onderzoeksmethoden.  Het besteedt aandacht aan het zoeken en gebruiken van wetenschappelijke literatuur, de implementatie van een vernieuwing of verbetering en aan het rapporteren van de uitkomsten.