Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs, OU 22

49,50

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 9044119168

Het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs is een inhoudelijke handreiking voor HO-instellingen (Hogescholen en Universiteiten) om de begeleiding van dyslectische studenten te optimaliseren.

Met dit Protocol Dyslexie HO wordt een doorgaande lijn gerealiseerd. In opdracht van OCW verschenen eerder Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit Protocol voor het Hoger Onderwijs biedt – daarbij aansluitend – inhoudelijke en procedurele handreikingen om maatwerkgerichte begeleiding en beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit Protocol Dyslexie HO biedt instellingen de mogelijkheid om een eigen Beleidsprotocol Dyslexie op te stellen en te voorzien in implementatie daarvan.

Het Protocol is in eerste instantie geschreven voor studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders van HO-instellingen. Zij vinden hierin praktische handreikingen voor studeren met dyslexie. Dit Protocol is zeker ook geschreven voor beleidsmakers op instellingsniveau (onderwijscoördinatoren, management) en tweede-lijnsbegeleiders (studentendecanen en studentenpsychologen). Instellingsoverstijgend vinden Raden van Bestuur, professionaliseringscoördinatoren, medezeggenschapsraden en studentenfracties aanknopingspunten ter verbetering van het vigerende beleid. Overheid en Onderwijsinspectie vinden een concrete uitwerking van ‘studeren met een functiebeperking’ specifiek op het gebied van dyslexie.

Het Protocol Dyslexie Hoger Onderwijs bestaat uit een boek (A-4 formaat), een dvd en een cd-rom. Een inhoudelijke handreiking voor instellingen voor HO om de begeleiding van dyslectische studenten te optimaliseren.

Redactie: Ria Kleijnen & Marchien Loerts

Bijdragen: Nico Schloen, Luuk den Hartog, Anthony Paijmans, Jaap Hageman, John Hermsen, Thieu Dollevoet.

Dit is nummer 22 uit de reeks Overige Uitgaven.