Ergens goed in worden, Johan van der Sanden en zijn Beroepsonderwijs, RE 4

20,00

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 9044120721

‘Ergens goed in worden’ was niet alleen de titel van de oratie van Prof. Dr. Johan van der Sanden bij zijn aantreden als lector van de Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool maar tevens ook zijn lijfspreuk als het ging om het vormgeven aan de inhoud van de ‘Didactiek van het Beroepsonderwijs’.

Menigeen heeft hier ook zijn inspiratie aan ontleend bij zijn eigen ontwikkeling en onderzoek in het Beroepsonderwijs. Het is dan ook helemaal niet verwonderlijk dat aan deze bundel medewerking werd verleend door Johans medelectoren uit de Lectorenkring Beroepsonderwijs en collega’s die met hem samen gewerkt hebben.

Zij hebben allen op een spontane, maar ook diverse wijze gereageerd op reeds eerder gepubliceerde artikelen van Johan die allen van zijn uitgesproken visie op het beroepsonderwijs getuigen.

‘Ergens goed in worden: de visie van Johan van der Sanden op het beroepsonderwijs’ levert op deze manier een echte bijdrage aan de ontwikkeling en visie op het beroepsonderwijs en kan daarom niet alleen als inspiratiebron dienen voor andere onderzoekers of beleidsmakers in het (beroeps)onderwijsonderwijs, maar vooral ook voor schoolleiders en docenten in de beroepskolom én voor de studenten die in de beroepskolom actief willen worden.

Deze bundel is een initiatief van het Fontys Centrum Beroepsonderwijs ter gelegenheid van de conferentie ‘Beroepsonderwijs Centraal!’ van 6 oktober 2006.

Het Fontys Centrum Beroepsonderwijs bundelt binnen Fontys Hogescholen alle aanwezige expertise en ervaring rond (voorbereidend) beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs samen. Zodoende kan het zowel als loket voor scholen, instellingen en bedrijfsleven fungeren om hun vragen te beantwoorden, maar ook als platform voor samenwerking tussen Fontys instellingen en het beroepsonderwijs, waarbij een integrale aanpak van Onderzoek, Ontwikkeling, Opleiding en Ondersteuning centraal staat.

Met bijdragen van:
Elly de Bruijn
Jacques Fanchamps (red.)
Jan Geurts
Ruud Klarus
Frans Meijers
Loek Nieuwenhuis
Jeroen Onstenk
Christa Teurlings
Audrey Seezink
Ruurd Taconis
Marc Vermeulen

Dit is nummer 4 uit de reeks Educatief.