Leren in het Beroepsonderwijs, RE 11

15,00

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 978904412421-7

Voor de leraar in het beroepsonderwijs is naast branche- en beroepskennis, algemene kennis op hbo-niveau van groot belang.

De grote uitdaging voor het (voorbereidend) beroepsonderwijs is echter om de leerling de kans te geven te ontdekken wat het best bij hem of haar past. Dat vormt de drijfveer voor de motivatie voor welk beroep men zich kan en wil voorbereiden. De ‘nieuwe leerling’ vraagt om een praktijkgerichte en competentiegerichte opleiding. Een aansprekende opleiding waarin samenhangende en toepasbare kennis betekenis krijgt in de praktijk.

Leraren zullen meer moeten samenwerken met collega’s op de school en met de mensen uit de bedrijven om het onderwijs die gewenste samenhang in kennis en vaardigheden te geven.

Dit boek benadrukt naast alle aandacht die er is voor het ‘wat’ dat geleerd moet worden,  vooral het ‘hoe’ van het leren in het beroepsonderwijs. De auteurs tonen een open oor en oog voor het leerproces en de motivatie hiervoor in het kader van de beroepsvoorbereiding.

Samenwerkend leren, zelfstandig leren, loopbaanleren en professioneel leren vormen de voorwaarden voor succesvol leren in het beroepsonderwijs. Ook ICT als hulpmiddel hoort bij dit onderwijsaanbod. Voortijdig School Verlaten (VSV) moet hiermee worden teruggedrongen. Dat onderwerp wordt in het laatste hoofdstuk nog even ‘recht in de ogen gekeken’.

‘Leren in het Beroepsonderwijs’ is de vijfde uitgave over het voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Een boek dat wordt samengesteld ter gelegenheid van de jaarlijkse Ontbijtconferentie van het Fontys Centrum Beroepsonderwijs.

Dit is nummer 11 uit de reeks Educatief.