Leren vanuit je passie, het vervolg, RE 11A

16,00

Op voorraad

Categorie:

Beschrijving

Artikelnummer: 9789044125658

 

Onder de naam MET4ELDE heeft de school voor praktijkonderwijs van het Elde College te Schijndel op geheel eigen wijze een onderwijsvernieuwingsproject uitgevoerd. De onderwijsaanpak is geïnspireerd door het in de Verenigde Staten ontwikkelde concept ‘One Kid at a Time’. Een onderwijsinnovatie die in praktijk wordt gebracht in zogenaamde Big Picture-scholen of MET-scholen. Genoemd naar de voorbeeldschool The Met in Providence (Rhode Island, USA).

Op een MET-school hebben leerlingen de mogelijkheid om vanuit hun passie een persoonlijk leerproces te plannen en vorm te geven. De talenten en mogelijkheden van leerlingen worden expliciet gemaakt en leerlingen worden gestimuleerd deze verder te ontwikkelen door deze te koppelen aan reguliere vakken maar ook aan leerervaringen (stages en projecten) in de echte wereld.

Ook op de praktijkschool Schijndel kijkt men niet zozeer naar de onderwijsbelemmeringen maar vooral naar de mogelijkheden van de leerlingen. De leerlingen worden gevormd tot jongeren die graag willen leren, hun eigen passie durven en weten te volgen en bereid zijn om daartoe eigen wegen te ontdekken en te kiezen.

 

Vanaf september 2009 wordt in de gehele school gewerkt volgens het ‘MET4ELDE’ gedachtegoed. De inspanningen zijn erop gericht meer maatwerk voor de leerling te realiseren en een betere doorstroom naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Met als uiteindelijk doel dat elke leerling een passende plaats op de arbeidsmarkt verwerft en behoudt.

In dit boekje wordt de werkwijze van zowel leerlingen, ouders, team, directie en de begeleidingsinzet van het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg van Fontys Hogescholen beschreven.


Leren vanuit je passie: het vervolg!
is bedoeld als inspiratiebron om onderwijs meer op de leerling af te stemmen en daarmee het onderwijsaanbod voor te bereiden op passend onderwijs. De zorgvuldige en doortastende aanpak op de praktijkschool in Schijndel bewijst dat goede begeleiding van zorgleerlingen een goede garantie is voor een passende leer- of arbeidsplek in de buurt!